Zaujímavosti z histórie

Sviatok slovenských vierozvestcov

Jedným zo šiestich štátnych sviatkov na Slovensku je Sviatok svätého Cyrila a Metoda. Je ním 5. júl. Tento deň je zároveň…

Vojenská akcia vo Vysokých Tatrách v roku 1701

V nových publikáciách o histórii Tatier sa opakovane nesprávne interpretujú archívne listiny o vývoji  a priebehu tatranských chotárnych hraníc medzi Kežmarkom a Spišskou Belou.…

A Belá by ľahla popolom…

Na belianskom cintoríne v blízkosti starej brány bola donedávna nepovšimnutá honosná hrobka, ktorá kedysi mala vysoký  pomník a kovovú ohradu.…

Biela či Vilbach?

V roku 2013 naši chotárni susedia v Slovenskej Vsi vydali monografiu „Slovenská Ves v premenách času“, ktorej zostavovateľom je Dr.…