Zaujímavosti z histórie

Vojenská akcia vo Vysokých Tatrách v roku 1701

V nových publikáciách o histórii Tatier sa opakovane nesprávne interpretujú archívne listiny o vývoji  a priebehu tatranských chotárnych hraníc medzi Kežmarkom a Spišskou Belou.…

A Belá by ľahla popolom…

Na belianskom cintoríne v blízkosti starej brány bola donedávna nepovšimnutá honosná hrobka, ktorá kedysi mala vysoký  pomník a kovovú ohradu.…

Biela či Vilbach?

V roku 2013 naši chotárni susedia v Slovenskej Vsi vydali monografiu „Slovenská Ves v premenách času“, ktorej zostavovateľom je Dr.…

Položili životy za svoje mesto

Tohto roku uplynie 420 rokov od tragickej udalosti, ktorá sa odohrala v historickom chotári Spišskej Belej v terajších Zadných Meďodoloch…

Legendy sú pravdivé

Asi len málokto zo Spišskej Belej vie, kde je rezervácia Belianske lúky, a ešte menej absolvovalo aj náučný chodník, ktorý…