Kategória: Zaujímavosti z histórie

A Belá by ľahla popolom…

Na belianskom cintoríne v blízkosti starej brány bola donedávna nepovšimnutá honosná hrobka, ktorá kedysi mala vysoký  pomník a kovovú ohradu.  V sedemdesiatych rokoch 20.st. v období, keď sa z cintorína  rozkrádali  kvalitné pomníky našich...

Biela či Vilbach?

V roku 2013 naši chotárni susedia v Slovenskej Vsi vydali monografiu „Slovenská Ves v premenách času“, ktorej zostavovateľom je Dr. Ivan Chalupecký. V kapitole Prírodné krásy a niektoré zaujímavosti sa na str. 413 doslovne...

Položili životy za svoje mesto

Tohto roku uplynie 420 rokov od tragickej udalosti, ktorá sa odohrala v historickom chotári Spišskej Belej v terajších Zadných Meďodoloch v Belianskych Tatrách. Kto absolvoval náučný chodník z Tatranskej Javoriny do Kopského sedla, musel...

Legendy sú pravdivé

Asi len málokto zo Spišskej Belej vie, kde je rezervácia Belianske lúky, a ešte menej absolvovalo aj náučný chodník, ktorý tu bol otvorený 28.júna 2010. Kto tu však bol, mohol sa dočítať na paneli...

Immaculata v Spišskej Belej?

V roku 2008 došlo k premiestneniu zreštaurovaného mariánskeho stĺpa so sochou Panny Márie z nedôstojného miesta v parku oproti Belianskej vinárni, kde bola od roku 1983, na jej takmer pôvodné miesto na okraji hlavnej...

Oznámenia
X