hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 400

Súťaž na logo Cesty okolo Tatier

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY, ktoré plní úlohu vedúceho partnera v projekte s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ za spolupráce s 9 partnermi z Poľska a zo Slovenska – Mesto Nowy Targ, Gmina Nowy Targ, Gmina Łapsze Niżne, Gmina Szaflary, Mesto Kežmarok, Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Spišská Belá, Mesto Stará Ľubovňa, Mesto Trstená – pozývajú k účasti na súťaži na návrh grafického označenia (loga) „Cesty okolo Tatier“ a na návrh systému vizuálnej identity a jednotného značenia.

Súťaž je realizovaná v rámci projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – II. etapa“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Viac info:
http://www.euwt-tatry.eu/sk/suaz-na-navrh-grafickeho-oznaeen.html

 

Názov prílohy Odkaz
Konkurs-logo-sk Stiahnuť
Konkurs-logotyp-pravidla Stiahnuť
Konkurs-logotyp-prihlaska Stiahnuť
Konkurs-logotyp-rozsah Stiahnuť
Konkurs-logotyp-stare-logo Stiahnuť
Konkurs-logotyp-zmluva Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu