Kategória: Úradná tabuľa

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2017

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2017

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Spišská Belá. Pripomienky k návrhu nariadenia je možné...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: „Zabezpečenie certifikovaného jazykového kurzu poľského jazyka dodávateľským spôsobom v určenom rozsahu“ v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Posilnenie cezhraničného a celoživotného vzdelávania v meste Spišská Belá“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho...

Oznam o výberovom konaní Spišská Belá

Oznam o výberovom konaní Spišská Belá

vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP), jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP). Názov prílohy Odkaz Priloha_c3_1_Postupu_VK_Vzor_oznamu_o_VK_01-02-2016 (1) Stiahnúť