Kategória: Úradná tabuľa

Oznámenie o prerušení dodávky vody

Oznámenie o prerušení dodávky vody

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť oznamuje, že z dôvodu uskutočňovania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác bude v termíne 15. augusta 2017 od 8.00 do 12.00 hod. v Spišskej Belej – časť Strážky prerušená dodávka...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt, ul. Zimná 442/46, Spišská Belá, 3. izbový na 4. podlaží     Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Dátum zverejnenia oznámenia:                  24.7.2017  ...

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť...

Oznámenia
X