Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 880

zo zasadnutia MsZ 25.2.2021

Program
pozvanie na rokovanie MsZ 25. február 2021 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenie z 25 2 2021 Stiahnúť
Zápisnica
Zápisnica MsZ 25 február Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach Stiahnúť
Materiály
Informácia o projekte Prestrešenia Hokejovo hokejbalovej haly - výstup z komisie 18.02.2021-1 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 1-2021 Stiahnúť
Kramarčík Stiahnúť
NATY Stiahnúť
Správa MsZ - zverejňovanie, petície Stiahnúť
Návrh na príprava projektového zámeru na modernizáciu a Stiahnúť
Štúdia smerovania miestných komunikácií Stiahnúť
mapa Roth Stiahnúť
protest prokuratora Stiahnúť
spis prokurátora Stiahnúť
VZN 2 Stiahnúť
VZN 1 Stiahnúť
zmluva o spolupráci IBV Hraničná ulica - Sttážky fin na podpis Stiahnúť
príloha k uzn. 8 2021 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články