Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 942

zo zasadnutia 14.05.2020

Program
pozvanie MsZ 14 5 2020 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia z MsZ 14.mája 2020 Stiahnúť
Zápisnica
zápis 14 5 2020 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov mestského zastupiteľstva Stiahnúť
Materiály
Covid-19_Opatrenia-SB Stiahnúť
SB_KONCEPCIA_2020 Stiahnúť
4Záverečný účet mesta 2019 Stiahnúť
5Individuálna výročná správa Mesta Spišská Belá Stiahnúť
6Programový rozpočet 2019 Stiahnúť
2Výdavky za rok 2019 s RO Stiahnúť
1Príjmy za rok 2019 s RO Stiahnúť
hlásenie 2019, marec 2020 Stiahnúť
Komentár k lesom 2019 - MsZ,DR Stiahnúť
Komisia výstavby 07.05.2020 Stiahnúť
Oznámenie o zámere prenajať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa Stiahnúť
Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt Stiahnúť
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020 Stiahnúť
Sumarizácia výsledkov zápisu do ZŠ 2020-2021+prijímanie do MŠ Stiahnúť
VEREJNÁ PONUKA na prenájom nebytového priestoru na Hviezdoslavovej ulici č Stiahnúť
Výročná správa 2019 (2) (1) Stiahnúť
zmluva o spolupráci - IBV Strážťanaská cesta Stiahnúť
7Správa audítora 2020 Stiahnúť
Odporucania_hlavneho_hygienika_SR_navsteva_sprievod_pacienta_v_ZZ Stiahnúť
KP Mesto Spišská Belá Microsoft Word Document Stiahnúť
Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020 Stiahnúť
Stanovisko k záv. účtu 19 Stiahnúť
Prehľad podaných projektov PR 2020 Stiahnúť
Dotácie 2020-1 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 2-2020 Stiahnúť
Príloha k uzneseniu č 42 2020 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články