Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 617

Zasadnutie z 02.03.2017

Program
Pozvanie 02.03.2017 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia z 2.3.2017 Stiahnúť
Zápisnica
Zasadnutie z 2.3.2017 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach 02.03.2017 Stiahnúť
Materiály
dotácie - do MsZ 2017-1 Stiahnúť
materiál na MsZ 02.03 zmena rozpočtu Stiahnúť
správa o činnosti MsP 2016 Stiahnúť
vyhodnotenie r. 2016 kniznica Stiahnúť
Správa o činnosti za r. 2016 RTIC Stiahnúť
správa o činnosti r.2016 - denné centrum seniorov Stiahnúť
správa 2016 - ZOS Stiahnúť
sprava o cinnosti FACE 2016 Stiahnúť
správa o činnosti 2016 - SŠROZ Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články