hocico...
Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 116

Vybavenie novovybudovaného Komunitného centra v Spišskej Belej

Názov projektu: Vybavenie novovybudovaného Komunitného centra v Spišskej Belej
Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj
Zmluva č.: 789/2021/OPR
Výzva: Výzva Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2021
Program:  Kultúra
Podprogram:  2.2. Kultúra – bežné (neinvestičné) výdavky
Výška dotácie: 3 900 EUR
Termín realizácie: 1.6.2021-30.9.2021

Popis projektu:

Nákupom vybavenia do Komunitného centra sme vytvorili priestor a zázemie pre plnohodnotné poskytovanie potrebných sociálnych a komunitných služieb jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Zabezpečili sa podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, prezentovanie kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov, podporu vzdelávania.

Vďaka dotácii a vlastným zdrojom z rozpočtu mesta sme zakúpili vybavenie do kuchyne – spotrebiče –   vstavanú chladničku s mrazničkou, varnú dosku, vstavanú rúru, odsávač pár, do spoločenskej miestnosti sme zakúpili 6 rokovacích stolov , 52 stoličiek, 1 notebook, 1 dataprojektor s konzolou na uchytenie do stropu a nainštalovali sa interiérové žalúzie v celom objekte.

„ Projekt je podporený z rozpočtu PSK“

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu