Projekty bez podpory EÚ
Počet zobrazení 658

Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Názov projektu:              Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly v Spišskej Belej

Poskytovateľ:                   Fond na podporu športu

Zmluva č.:                          Z-2020/001-120

Výzva:                                  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 2020/001

Výška dotácie:                  153 500,00  EUR

Termín realizácie:          1.1.2020 – 31.12.2023

Popis projektu:

Mesto Spišská Belá v roku 2016 predstavilo projekt výstavby hokejovo hokejbalovej haly. Hokej a hokejbal naberá na Slovensku, ako aj v našom meste na masívnom rozvoji, avšak chýba potrebná kvalitná infraštruktúra. Zámerom mesta bolo rozšíriť ponuku športových zariadení o moderné, kvalitné športovisko pre rozvoj športových a pohybových aktivít využiteľné počas celého roka. Svojim konceptom ide o jedinečný projekt, ktorý spája viaceré športové možnosti na jednom mieste. Má charakter nielen mestského športoviska, ale svojim rozsahom má aj regionálny rozmer.

Hlavným cieľom projektu bola podpora tak profesionálneho športu, ktorým je hokejbal, keďže domáci klub MŠK Spišská Belá už viac ako 10 rokov hrá slovenskú hokejbalovú extraligu,  ako aj podpora športu pre ostatných, podpora detí a mládeže, zdravého vývoja populácie v meste a okolí. Výstavbou vznikol pre obyvateľov mesta ale aj širokého regiónu areál športu, kde je na jednom mieste možné prevádzkovať rôzne druhy športov. Hala je v tesnej blízkosti jednej z dvoch základný škôl v našom meste, čo umožní túto halu využívať aj v dopoludňajších hodinách pre potreby škôl na hodiny telesnej výchovy.

V roku 2018 Mesto Spišská Belá začalo s realizáciou výstavby hokejovo – hokejbalovej haly na mieste pôvodného hokejbalového ihriska. Do konca roka 2018 mesto preinvestovalo sumu vo výške 300 tis. EUR a vybudovalo samotnú novú betónovú hraciu plochu s rozmermi 52 x 26 metrov so zabudovaným chladením pre ľadovú plochu, osadili sa nové mantinely s ochrannými sieťami, vybudovali sa striedačky a trestné lavice a dobudovali sa kontajnerové šatne. V roku 2020 sa nám podarilo dobudovať technológiu chladenia hracej plochy. Táto investícia bola vo výške 179 tis. EUR.

V priebehu rokov 2020-2021 sme zrealizovali ďalšiu etapu tohto projektu- samotné prestrešenie haly. Náklady na realizáciu prestrešenia hokejovo-hokejbalovej haly po verejnom obstarávaní v zmysle ZoD predstavovali sumu 605 916,70 EUR s DPH. Spôsob realizácie a financovanie bol nastavený na 2. etapy. 1.etapu – zakladanie stavby a oceľovú konštrukciu stavby mesto zrealizovalo koncom roka 2020. V roku 2021 sme sa pustili do realizácie 2.etapy – dokončenia prestrešenia haly – montáže strešnej krytiny, oplechovania, elektroinštalácie, výstavby spevnených plôch. Keďže išlo o značné finančné prostriedky mesto hľadalo aj iné zdroje financovania, bez ktorých by halu nedokázalo dokončiť v zazmluvnenom termíne. Aj vďaka podpore Fondu na podporu športu máme stavbu – prestrešenie hokejovo-hokejbalovej haly hotovú.

„Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu športu.“

 

Názov prílohy Odkaz
Zápis údajov z vyúčtovania Stiahnuť
Najnovšie články