Tagged: 2019

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného 31.októbra 2019

Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta poslanci schválili poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 1.700,– EUR Mestskému športovému klubu Slavoj Spišská Belá na úhradu nepredpokladaných (neplánovaných) nákladov  spojených s postupom „A“ mužstva mužov do 4. slovenskej ligy VSFZ...

Informácia zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

  Dňa 26. augusta 2019 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predmetom rokovania bol program so 40 bodmi. Poslanci sa venovali najmä týmto témam: Úprava rozpočtu PSK pre rok 2019 bola jednou z hlavných...

Pozvanie na rokovanie mestského zastupiteľstva

Jozef Kuna, primátor mesta  v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva   MIMORIADNE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA SPIŠSKÁ BELÁ,   ktoré  sa  uskutoční  31....

Oznámenia
X