Zo zasadnutia 31.7.2019

smartcapture
Program
pozvanie 31. júl 2019 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia z 31.7.2019 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica zo zas. MsZ 31. 7.2019 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
rozpočtové opatrenie 4 Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X