Tagged: 2009

VZN 10/2009 – účinné

VZN 10/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 zo dňa 3.12.2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby Názov prílohy Odkaz VZN 10-2009 Stiahnuť

VZN 9/2009 – zrušené !!!

VZN 9/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 zo dňa 3.12.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012) Názov prílohy Odkaz VZN 9-2009...

VZN 8/2009 – účinné

VZN 8/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 zo dňa 3.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2010 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 8-2009 Stiahnuť

VZN 7/2009 – účinné

VZN 7/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 zo dňa 29.10.2009 o určení názvu ulice Športová, Lipová, Agátová, Weberova, Vojtasova, Kaltsteinova, Greisigerova v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 7-2009 Stiahnuť

VZN 3/2009 – účinné

VZN 3/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 zo dňa 23.7.2009 o určení názvu ulice Nad Kaštieľom, Margity Czóbelovej a L. Medňanského ulice v meste Spišská Belá, mestská časť Strážky Názov prílohy Odkaz VZN 3-2009 Stiahnuť

VZN 2/2009 – zrušené !!!

VZN 2/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 zo dňa 30.4.2009 ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá pre účely konania volieb – zrušené uznesením MsZ č.  232/2015...

VZN 1/2009 – zrušené !!!

VZN 1/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 zo dňa 30.4.2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa 23.05.2013 (prijatím VZN č. 4/2013) Názov prílohy Odkaz VZN 1-2009 Stiahnuť

Oznámenia
X