hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 288

VZN 2/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 zo dňa 30.4.2009 ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v meste Spišská Belá pre účely konania volieb – zrušené uznesením MsZ č.  232/2015 zo dňa 15.12.2015 (prijatím VZN č. 6/2015)

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2009 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články