hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 319

VZN 8/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 zo dňa 3.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2010 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 8-2009 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články