Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 407

VZN 10/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 zo dňa 3.12.2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 10-2009 Stiahnuť
Tags: 2009
Najnovšie články