Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 432

VZN 6/2009 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 zo dňa 1.10.2009 ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 6-2009 Stiahnuť
Tags: 2009
Najnovšie články