hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 305

VZN 9/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 zo dňa 3.12.2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 181/2012 z  13.12.2012 (prijatím VZN č. 10/2012)

Názov prílohy Odkaz
VZN 9-2009 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články