Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 482

VZN 1/2009 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 zo dňa 30.4.2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa 23.05.2013 (prijatím VZN č. 4/2013)

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2009 Stiahnuť
Tags: 2009
Najnovšie články