Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 569

zo zasadnutia MsZ 30.9.2021

Program
pozvanie MsZ 30.9.2021 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenie 30.9.2021 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach Stiahnúť
Materiály
Správa MsZ - cykloštruktúra, rozpočet Stiahnúť
Investície2021 U Stiahnúť
materiál na MsZ pozemky Stiahnúť
Mapka nová ZOS kapuš. Stiahnúť
ZOS lokality Stiahnúť
Návrh riešenia výstavby zariadenia sociálnych služieb v Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články