Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 791

zo zasadnutia MsZ 24.2.2022

Program
pozvanie MsZ Stiahnúť
Uznesenia
uznesení 24.02.22-1 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica zo zasadnia MsZ 24.2.2022 - a Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
prílohe RF Stiahnúť
OVS Lendak (6) Stiahnúť
Projekt MRK Stiahnúť
VV kameň naviac_podpis Stiahnúť
Vysvetlenie Funny sport kamen naviac 220215 Stiahnúť
zdôvodnenie - práce naviac- Modernizácia športového areálu Sp Belá dozor Stiahnúť
Príloha č. 4_dopln.doskočisko_podpis Stiahnúť
materiál na MsZ Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 1-2022 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články