Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 917

zo zasadnutia 11.10.2018

Program
pozvanie 11.10. 2018 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenia MsZ 11.10.2018-1 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach 2018 Stiahnúť
Materiály
Príloha k uzn. Mierova 14 Stiahnúť
Projekt na vybudovanie vodozádržných opatrení v Stiahnúť
Podpora opatrovateľskej služby v Spišskej Belej Stiahnúť
Kópia - Kópia - Rozpočtové opatrenie 6-2018 Stiahnúť
Horák Stiahnúť
Tomáš Hanko Stiahnúť
Vlastníci bytov Mierová Stiahnúť
Strážka Džadoň a spol. Stiahnúť
BEZ TRANSFORMÁTORY Stiahnúť
VSD Košice Stiahnúť
Ján Budzák Stiahnúť
SPIDER PARK Stiahnúť
Sumár o školstve pre zastupiteľstvo 11.10.2018 Stiahnúť
Mládežnícky parlament Spišská Belá Stiahnúť
Memorandum MPSP a mesto Spišská Belá -2-1 Stiahnúť
Prevádzkový poriadok Hasičský areál Strážky Stiahnúť
M.Kostka Stiahnúť
E.Hangurbadžová Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články