Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 807

zo zasadnutia MsZ 16.12.2021

Program
Pozvanie MsZ 16.12.2021 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenie-16-12-21 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnica z rokovania MsZ Stiahnúť
Účasť poslancov
%- Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach na DF a MsZ Stiahnúť
Materiály
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2022 Stiahnúť
Navrh-VZN-6_2021 Stiahnúť
Navrh-VZN-8_2021 Stiahnúť
Situácia oplotenie futbaloveho štadióna MŠK Slavoj Stiahnúť
Stanovisko k rozpočtu 2022 Stiahnúť
Plán 2022 MsZ Stiahnúť
Kalendár podujatí na rok 2022 Stiahnúť
VZN č. 7 2021 Stiahnúť
Príloha uznesenia - informácia o projekte Stiahnúť
Príprava nových projektových zámerov mesta Spišská Belá Stiahnúť
Obchodná verejná súťaž - parkovisko Stiahnúť
Oplotenie - rozpočet Stiahnúť
Situácia oplotenie futbaloveho štadióna MŠK Slavoj Stiahnúť
SKM_754e21120209160 Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články