Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 819

zo zasadnutia 12.12.2019

Program
pozvanie na MsZ 12.12 2019 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenia MsZ 12.12.2019 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach v Stiahnúť
Materiály
plán MsZ na rok 2020-1 Stiahnúť
VZN 7 2019 Stiahnúť
vzn 8 2019 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie 8 Stiahnúť
Vecné bremeno Mierová-1 Stiahnúť
Žiadosť o cisternu Stiahnúť
Strážky 2837-DUR-C-02-SIT-2019-12-06-NAVRH Stiahnúť
2837-DUR-C-02-SIT-2019-11-06-NAVRH Stiahnúť
SKM_754e19111814510 Stiahnúť
Stanovisko rozpočet 2020 Stiahnúť
Správa MsZ - MOS, náhradná výsadba Stiahnúť
Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2020 Stiahnúť
Strážky 2837-DUR-C-02-SIT-2019-12-06-NAVRH Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články