Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 306

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Nabíjacia stanica pre elektromobily Spišská Belá“

Financovanie zákazky: dotácia Ministerstva hospodárstva SR a rozpočet verejného obstarávateľa

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE BOLO ZRUŠENÉ !

Názov prílohy Odkaz
výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Príloha č. 1 Výkaz výmer Stiahnuť
Príloha č. 2 návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 3 ČV Stiahnuť
Najnovšie články