Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 326

Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky: „Nabíjacia stanica pre elektromobily Spišská Belá“

Financovanie zákazky: dotácia Ministerstva hospodárstva SR a rozpočet verejného obstarávateľa

Názov prílohy Odkaz
výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Príloha č. 1 Výkaz výmer Stiahnuť
Príloha č. 2 návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 3 ČV Stiahnuť
Najnovšie články