Podujatia v meste

Dotácia na 9-miestne auto – 23 000 EUR

Mesto kúpilo 9-miestne auto Mesto ešte koncom roka 2014 podalo projekt na získanie dotácie zo štátneho rozpočtu (z Ministerstva práce,…

Zo zasadnutia MsZ dňa 13. augusta 2015

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 13.8.2015 sa venovalo aj týmto témam: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Belá Mestské…

Podujatia v meste