Podujatia v meste

Príhovor k 17. novembru

Príhovor Mgr. Márie Šelepovej (Konfederácia politických väzňov Slovenska) na verejnej spomienke na 17. november 1989 (miesto spomienky – pamätník na…

Zmeny v udeľovaní ocenení mesta

Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na svojom rokovaní dňa 12.11.2015 schválili návrh dodatku č. 1 k štatútu mesta, ktorá predložil primátor…

Primátor mesta s poslancami ocenil hokejbalistov

Dňa 12. novembra 2015 na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej primátor mesta Štefan Bieľak za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva ocenil…

Podujatia v meste