hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 296

Plánované voľné pracovné miesta na Mestskom úrade v Spišskej Belej

Pracovné miesta, ktoré primátor mesta plánuje obsadiť (preobsadiť) na Mestskom úrade v Spišskej Belej v priebehu najbližších týždňov, resp. mesiacov s pravdepodobným nástupom začiatkom roka 2016:

Z dôvodu odchodu súčasných zamestnancov do starobného dôchodku sa uvoľní miesto:

1./ vedúci ekonomického odboru (hlavný ekonóm mesta)

2./ účtovníčka mesta

3./ personalista – mzdová účtovníčka

4./ zamestnanec školského úradu

5./ zamestnanec matričného úradu

6./ vodič – údržbár – kurič (ako 1 zamestnanec)

Pozíciu matrikárky obsadí jeden zo súčasných zamestnancov mestského úradu (takže toto miesto bude takto preobsadené).

Ďalšie pozície, ktoré sa uvažujú obsadiť :

1./ vedúci organizačného odboru mestského úradu

2./ zamestnanec stavebného úradu

3./ zamestnanec investičného oddelenia

4./ zamestnanec komunitných (sociálnych) služieb (cez projekt financovaný cez úrad práce)

5./ zamestnanec oddelenia kultúry („PR manažér mesta“- propagácia mesta + aktualizácia webovej stránky mesta + písanie mestských novín + partnerské mestá + vedenie kroniky mesta + turistické infocentrum + výpomoc pri príprave kultúrnych akcií, a pod.)

V prípade vášho záujmu o niektoré z uvedených pracovných pozícii kontaktujte Martu Klokočovú, tel. 052/4680504, mklokocova(zavináč)spisskabela.sk (personálne oddelenie MsÚ Spišská Belá).

V Spišskej Belej dňa 6.11.2015

JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta

Najnovšie články