hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 466

Plenér amatérskych fotografov

Plenér amatérskych fotografov „Petzvalova fotografia 2015“

Dňa 12. septembra 2015 sa v Spišskej Belej uskutočnil už 5. ročník Plenéra amatérskych fotografov pod názvom „Petzvalova fotografia“, ktorý je venovaný osobnosti Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý sa narodil v Spišskej Belej a v ktorého rodnom dome je zriadené zaujímavé múzeum fotografie a optiky.

Dňa 30. októbra sa 2015 sa v tomto múzeu uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov tohto plenéra a vernisáž výstavy najlepších fotografií.

23 účastníkov tohto plenéra malo vyhotoviť fotografie v 2 témach:

Téma číslo 1: Farebná fotografia – Bez pohľadu na čo, by ste zo Spišskej Belej nemali odísť?

Téma číslo 2: Čiernobiela fotografia – Bez čoho sa obyvatelia mesta nezaobídu?

Odovzdaných bolo 92 fotografií (z toho 45 farebných a 47 čiernobielych). Odborná hodnotiaca komisia v zložení Vladimír Hurajt, Ľubomír Hurajt (Fotoklub Poprad) a Mgr. Nikola Podolínska (Stredná umelecká škola Kežmarok) sa zhodla na nasledovnom poradí:

Farebná fotografia:

Poradie Názov fotografie Autor
12. miesto Prvý aj posledný. Slávka Smreková
11. miesto Zo Sp. Belej nesmieš odísť bez pohľadu na jej celú krásu s okolím. Norbert Milán
9. miesto Vstup do námestia. Stanislav Holbus
9. miesto Zo Sp. Belej nesmieš odísť bez pohľadu na najznámejší strom. Norbert Milán
8. miesto Hrdý dozor nad Belou. Barbora Chábová
6. miesto Na spoločnej ceste životom. Tomáš Bendik
6. miesto V žilách Európy. Barbora Chábová
5. miesto Láska na prvý pohľad. Milouš Cháb
4. miesto Gotická cesta. Tomáš Griger
3. miesto Kaštieľ. Marek Kopnický
2. miesto „Hviezda“ Spišskej Belej. Tomáš Griger
1. miesto Objatie histórie. Milouš Cháb

 

Čiernobiela fotografia:

Poradie Názov fotografie Autor
13. miesto Konečne vystupovať. Mária Matavová
12. miesto Pub. Ľubomír Hajdučík
10. miesto Večerný oddych so skutočným priateľom. Barbora Chábová
10. miesto Podvečer pokoja. Milouš Cháb.
9. miesto Bez opatrnosti a ohľaduplnosti to nejde. Barbora Chábová
8. miesto Unavená. Stanislav Holbus.
7. miesto Práca. Marek Kopnický
5. miesto Pokrm pre telo a dušu. Tomáš Griger.
5. miesto Bez práce nie sú „koláče“. Tomáš Griger.
4. miesto Práca je zmyslom, cieľom i chlebom života. Edita Godišková
3. miesto Kde je viera, tam je cesta. Edita Godišková
2. miesto Bus. Marek Kopnický
1. miesto Zem, kde vyrástlo mesto. Edita Godišková

 

Trom najlepším v každej kategórii primátor mesta Štefan Bieľak osobne odovzdal finančné odmeny a prvým aj pamätnú Petzvalovu plaketu. Všetci účastníci si odniesli pamätný (ďakovný) list za účasť na tomto plenéri. Výstavu najlepších fotografií si môžete pozrieť priamo v múzeu J .M. Petzvala počas jeho prevádzkovej doby až do 30. novembra 2015. Zároveň tieto fotografie budú v priebehu najbližších dní zverejnené aj na webstránke  mesta a na „f“.

Najnovšie články