hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 896

Nové workoutové ihrisko na Moskovskej ulici

Mesto Spišská Belá koncom októbra vybudovalo workoutové (vonkajšie posilňovacie) ihrisko v športovom areály na Moskovskej ulici.  Pôvodne toto ihrisko malo byť vybudované pri Belianskom rybníku, ale mesto sa rozhodlo pre zmenu miesta, aby ihrisko bolo viac dostupné širokej verejnosti. Bolo osadených 7 samostatných cvičiacich prvkov. Náklady na jeho vybudovanie dosiahli sumu takmer 3800 EUR (plánovaných bolo 4000 EUR), pričom 2000 EUR mesto získalo ako grant z Nadácie TESCO a zvyšnú časť doložilo z rozpočtu mesta. Samotné osadenie ihriska si mesto zabezpečilo samo prostredníctvom Správy mestských športových zariadení a za pomoci nezamestnaných z menších obecných služieb. Na budúci rok bude potrebné doriešiť samotný poklad tohto ihriska (dopadovú plochu).  A do budúcna sa predpokladá, že na tejto ploche pribudnú ešte ďalšie cvičiace prvky a stroje.  Uvedené ihrisko je verejne prístupné.

Najnovšie články