Pripravujeme 4. zmenu a doplnky územného plánu mesta

Mesto Spišská Belá pripravuje 4. zmenu a doplnky územného plánu. Termín na podanie žiadosti o zmenu v územnom pláne je stanovený do 29. novembra 2019. Žiadosť je možné podať v pracovných dňoch u Ing. Kleinovej (tel. č. 052/4680 512, kleinova@spisskabela.sk), kancelária na prízemí dvere č. 4, alebo v podateľni mestského úradu.

Aktuálny územný plán mesta Spišská Belá nájdete na tejto linke.

Jednotlivé zmeny a doplnky sú zverejnené tu:

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X