Autor článku Paula Grivalská

Prebehla jarná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 5. mája 2021 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Mierová…

Dobrovoľníci čistili mestské lesy

Zoskupenie približne 60-tich dobrovoľníkov sa v sobotu 1. mája 2021 stretlo so zámerom zrealizovať zber odpadkov na okraji mestských lesov.…

Zasaďte si strom v mestských lesoch

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o., v spolupráci s mestom Spišská Belá, opäť po roku vyzýva dobrovoľníkov k…

Deň Zeme 2021

Deň Zeme postupne od roku 1970 nadobudol celosvetový rozmer. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch Zeme…

Oprava výtlkov na našich cestách

Poverení zamestnanci mesta realizujú každoročne po zimnej sezóne monitoring stavu miestnych komunikácií. Po uplynulej zime bolo na našich cestách zaznamenaných…

Informácia o budovaní optickej siete

V našom meste v súčasnosti prebiehajú zásahy do verejného priestranstva formou rozkopávok a riadených pretlakov peších miestnych komunikácií, cestnej zelene či miestnych…

Jarné upratovanie, 29.- 30. apríl 2021

V našom meste prebehne počas štvrtka 29. apríla 2021 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame…

Informácia k zberu zeleného bioodpadu

Minulý týždeň sa v meste Spišská Belá opäť začal realizovať sezónny zber zeleného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Občania tento odpad…
Menu
Oznámenia
X