hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 337

Plánované začatie prác na Tatranskej ulici

Dodávateľ prác v súvislosti s revitalizáciou a modernizáciou Tatranskej ulice oznámil Mestu Spišská Belá ich plánované začatie dňa 27. júla 2022. S ohľadom na to, že riešené územie je zastavané a obývané, budú stavebné práce prebiehať etapovite s čiastočným časovým obmedzením prístupu k rodinným domom.

Prvé práce budú spočívať vo frézovaní starého asfaltového povrchu. S touto činnosťou bude prirodzene na ulici zvýšená prašnosť, hlučnosť a aj doprava bude čiastočne obmedzená. Žiadame preto obyvateľov mesta a najmä obyvateľov Tatranskej ulice o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme.

Najčítanejšie články

Najnovšie články