Tagged: 2006

VZN 8/2006 – zrušené !!!

VZN 8/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 zo dňa 30.11.2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009) Názov prílohy Odkaz VZN 8-2006...

VZN 7/2006 – zrušené !!!

VZN 7/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006 zo dňa 30.11.2006 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  2/2012 zo dňa 23.02.2012 (prijatím VZN č. 1/2012) Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN 6/2006 – zrušené !!!

VZN 6/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 25.9.2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov – zrušené uznesením MsZ č.  72/2013 zo dňa 23.05.2013 (prijatím VZN č. 4/2013) Názov prílohy Odkaz VZN 6-2006 Stiahnuť

VZN 1/2006 – zrušené !!!

VZN 1/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 zo dňa 2.3.2006 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby – zrušené uznesením MsZ č. 174/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 10/2009) Názov prílohy...

Oznámenia
X