hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 310

VZN 1/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 zo dňa 2.3.2006 o poskytovaní opatrovateľskej a sociálnej služby a o úhradách za opatrovateľskú a sociálnu službu poskytovanú v Zariadení opatrovateľskej služby – zrušené uznesením MsZ č. 174/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 10/2009)

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2006 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články