hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 312

VZN 7/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006 zo dňa 30.11.2006 ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  2/2012 zo dňa 23.02.2012 (prijatím VZN č. 1/2012)

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2006 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články