VZN 3/2006 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 zo dňa 6.4.2006 o poskytovaní príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2006 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X