VZN 2/2006 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006 zo dňa 6.4.2006 o vyhlásení pamätihodností mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2006 Stiahnuť
VZN 2-2006 priloha Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X