hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 301

VZN 8/2006 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 zo dňa 30.11.2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – zrušené uznesením MsZ č. 173/2009 z  3.12.2009 (prijatím VZN č. 9/2009)

Názov prílohy Odkaz
VZN 8-2006 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články