Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 936

zo zasadnutia MsZ 21.1.2021

Program
pozvanie na rokovanie 21.1 2021 Stiahnúť
Uznesenia
uznesenie MsZ 21 . január 2021 Stiahnúť
Zápisnica
zápisnisa zo zasadnia MsZ 21.1.2021 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach Stiahnúť
Materiály
voľby HK-1 Stiahnúť
ŠOP, Budovy s.r.o. Stiahnúť
zápisnica-12.01.2021 byty Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články