zasadnutie z 28.08.2017

Názov prílohy Odkaz
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej 28.8.2017 Stiahnuť
Uznesenie 28.8.2017 Stiahnuť
Program
pozvanie 28.8.2017 -1-1 Stiahnúť
Zápisnica
záznam 28.8.2017 - z 1 Stiahnúť
Materiály
Stiahnúť
Stiahnúť
Bytový dom situácia Stiahnúť
materiál PSK - 100 tis. EUR-1 Stiahnúť
Stiahnúť
Plnenie príjmov 30.6.2017 Stiahnúť
Plnenie výdavkov k 30.6.2017 Stiahnúť
Stiahnúť
použitie rezervného fondu Stiahnúť
Program R 2017 Stiahnúť
Stiahnúť
Stiahnúť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X