hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 430

VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

Názov prílohy Odkaz
VZN-4-2019 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články