hocico...
Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 457

VZN č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 5/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014 a VZN č. 1/2017

Názov prílohy Odkaz
VZN_5-2019 Stiahnuť
VZN-Príloha_záv.časť_ÚPN Stiahnuť
9a-Schema_VPS_ZaD3 Stiahnuť
9b-Schema_VPS_ZaD3 Stiahnuť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články