Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 298

Výzva na predloženie ponuky: Zákazka s nízkou hodnotou: „Dodanie a montáž kancelárskych a sanitárnych kontajnerov pre hokejovo-hokejbalovú halu v Spišskej Belej“

Financovanie: Dotácia z Prešovského samosprávneho kraja a rozpočet verejného obstarávateľa

Názov prílohy Odkaz
Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Príloha č. 1 a Špecifikácia_ Stiahnuť
Príloha č. 1b Nákres _Kontajnery_prípojky_napojenie Stiahnuť
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 3 ČV Stiahnuť
Najnovšie články