Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 448

Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie „Komunitná záhrada v meste Spišská Belá“

Financovanie : Nórsky finančný mechanizmus , štátny rozpočet a rozpočet verejného obstarávateľa

Názov prílohy Odkaz
Výzva Stiahnuť
Príloha č. 1 návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 2 ČV Stiahnuť
Príloha č. 3_Situacia_rev1 Stiahnuť
Príloha č. 4 _Návrh zmluvy o dielo PD Stiahnuť
Najnovšie články