Výzvy na predloženie cenových ponúk
Počet zobrazení 549

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s nízkou hodnotou

Názov zákazky:

„Zariadenie výdajne stravy pre žiakov ZŠ – MŠ Mierová Spišská Belá“

Financovanie  predmetu zákazky:

Rozpočet verejného obstarávateľa – vlastné zdroje

Názov prílohy Odkaz
Príloha č. 1 Špecifikácia Stiahnuť
Príloha č. 2 návrh na plnenie kritérií Stiahnuť
Príloha č. 3 ČV Stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Najnovšie články