Podujatia v meste

Belianski hasiči na Liptovskej Mare

Hasiči z dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá (DHZ Spišská Belá) sa dňa 10.8.2016 zúčastnili spolu s profesionálnymi hasičmi z HaZZ z Kežmarku protipovodňového cvičenia…

Noc vo Face clube

Čo nového si pre vás pripravili naši dobrovoľníci tentokrát? Už 12. augusta môžete stráviť vo vašom obľúbenom Face clube nielen…

Úspešný projekt mestských lesov

V máji 2015 na základe vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 Lesy…

Zasadala Rada pre rozvoj okresu Kežmarok

Dňa 3. augusta 2016 sa v Bratislave na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ministerstvo) uskutočnilo v poradí už 3. zasadnutie…

Križovatka pri OMV sa bude upravovať

Mesto Spišská Belá pripravuje stavebnú úpravu križovatky pri čerpacej stanici OMV. Ide o výjazd z miestnej komunikácie na cestu 1. triedy č.…