Druhá šanca pre veci, ktoré by sa stali odpadom

Triedením odpadu dávame veciam, vďaka ich recyklácii, druhú šancu. Znovupoužívanie je jedným zo spôsobov ako znížiť množstvo odpadu na skládkach, pretože mnoho vecí je možné opäť používať alebo ich využiť inak. Premena využitia jednej veci na inú, výmena vecí, či ich nákup v second hande, bazáre, antikvariáte je rozumnejšia z hľadiska využitia zdrojov Zeme.

Opätovné využitie vytriedených odpadov sa nazýva recyklácia. V súčasnosti sa na Slovensku triedi a recykluje hlavne sklo, papier, plasty, kovy, nápojové kartóny, elektroodpad, batérie a akumulátory a tiež pneumatiky.

Sklené fľaše sa môžu premeniť na poháre, vázy, alebo obaly pre zaváraniny. Pri recyklácii papiera vznikajú nové zošity, papierové tašky, puzzle, servítky, kuchynské utierky alebo toaletný papier. Aj keď sú jednorazové plienky vyrobené z veľkej časti z papiera, do modrého kontajnera nepatria, pretože obsahujú chemické látky a gélovú výplň. Z plastu je možné recykláciou vyrobiť koberce, rohožky, palety, ploty, lavičky, umelú trávu, vlákna do spacích vakov, vankúšov, vetroviek ale i samotné oblečenie. Hliníkové plechovky poslúžia na výrobu rámu bicykla. Železné odpady zas slúžia na výrobu kľúčov alebo náradia. Recykláciou nápojových kartónov môžu vzniknúť obaly na vajíčka, kancelársky papier, podnosy, tácky, stavebné dosky, izolačné dosky, obaly pre mrazené potraviny alebo kuchynské či priemyselné utierky.

Recyklácia je prospešná pre nás všetkých. Vďaka nej:

  • sa zmenšuje spotreba surových prírodných zdrojov, tzv. primárne zdroje,
  • zmenšuje sa množstvo odpadu ukladaného na skládky,
  • sa redukuje spotreba energie, čím sa prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov ich ťažbou,
  • vytvárajú sa nové pracovné miesta.

Musí vznikať toľko odpadu?

Niekedy stačí nápad, kúsok kreativity, inokedy je to núdza, či pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Skúste sa inšpirovať…

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X