hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 49

Pietna spomienka na SNP

V utorok 5. septembra 2017 sme si v Spišskej Belej pripomenuli pietnou spomienkou 73. výročie Slovenského národného povstania (oficiálne pripadá na Slovensku táto spomienka na 29. august), ktorej organizátormi boli Mesto Spišská Belá a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej (SZPB).

Aj za účasti žiakov vyšších ročníkov z oboch základných škôl v meste, pre ktorých mala táto spomienka najmä edukačný charakter, sa pri tejto príležitosti konal pietny akt kladenia vencov najprv pri pamätnej tabuli venovanej padlým počas 2. svetovej vojny, ktorá je osadená na budove mestského úradu. Následne sa sprievod presunul k pamätníku obetí 2. sv. vojny – k soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole, kde si prítomní v úvode vypočuli hymnu Slovenskej republiky. Všetkým zúčastneným sa prihovoril primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý vo svojom neformálnom príhovore priblížil najmä žiakom význam tejto pre slovenské dejiny dôležitej udalosti a tiež ako súvisí s našim mestom. Okrem iného povedal, že: “Tieto miesta by mali byť pre nás všetkých symbolom toho, aby sa takéto udalosti už nikde nezopakovali. Aby ľudia neriešili svoje problémy so zbraňou v ruke – človek proti človeku. Pripomenutie si aj takejto udalosti, akou je SNP, je upozornením na to, že máme odmietať vojnu a násilie ako nástroj na riešenie spoločenských problémov …”. So svojim príhovorom k SNP sa prihovorila aj predsedníčka miestnej organizácie SZPB Danka Lineková. Následne bola pri soche Partizána položená kytica a zapálená symbolická svieca. Na záver primátor pripomenul prítomným žiakom ešte jedno iné pietne miesto v našom meste, ktoré symbolizuje udalosti 2. svetovej vojny, a tým je hrob neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X