VODIČI POZOR !!! – zmena dopravy na Štefánikovej ulici

VODIČI POZOR !!! – zmena dopravy na Štefánikovej ulici

Od 1. septembra 2017 platí už dlhšie avizovaná zmena dopravy na Štefánikovej ulici. Ide o úsek od základnej školy po most pri „školskej družine“ (t.j. od č. 19 po č. 37), ale aj úsek od hasičskej zbrojnice po základnú školu (čo je časť Petzvalovej ulice). Na oboch uvedených úsekoch cesty je zavedená jednosmerná premávka (jednosmerka) v smere od základnej školy ku školskej družine a tiež od hasičskej zbrojnice po most (oproti základnej škole), takže od základnej školy sa nemôže jazdiť smerom k hasičskej zbrojnici. Cieľom tejto zmeny je zabezpečenie parkovania pre osobné autá na tejto ulici (pozdĺžne státie na ceste).

Ako už bolo zverejnené, obyvatelia bývajúci na Štefánikovej ulici od č. 20 po č. 37 majú pred svojim domom (pred vjazdom – pred bránou) vyčlenené miesto, kde nie je možné verejne parkovať, aby sa vlastníci domov mohli dostať do svojich domov (tieto miesta sú označené krížom na ceste), a teda na týchto miestach môžu parkovať tí, ktorí bývajú v týchto domoch.

Takže všetci vodiči, dajte si pozor na zmenu dopravy v tejto lokalite.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X