Do you speak English??? Participatívny rozpočet priniesol ďalší úspešný projekt

Na základe výzvy mesta Spišská Belá na predkladanie projektov na čerpanie participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá pre rok 2017,  bolo v určenej lehote podaných 8 projektových zámerov na získanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. V polovici júna 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov hodnotiacej skupiny participatívnej komunity, na ktorom sa tieto projektové zámery prezentovali a následne schvaľovali (viac o tomto stretnutí na: Schválené projekty v rámci participatívneho rozpočtu).

Po Sídliskových hrách (Čítaj aj: Sídliskové hry) a detskom ihrisku na Belianskom rybníku (Čítaj aj: Ihrisko na Belianskom rybníku), je ďalším takto zrealizovaným zámerom projekt s názvom Jazykový kemp, za ktorým stoja dobrovoľníci z Face clubu. Projekt bol z participatívneho rozpočtu mesta podporený finančnou čiastkou 1 850€.
Počas troch turnusov, z ktorých trval každý päť dní, mali prihlásené deti a mládež možnosť osvojiť si základné frázy v anglickom jazyku, tí najmenší si zdokonalili slovnú zásobu v abecede, farbách, dňoch v týždni, mesiacoch, ročných obdobiach a iné. Spoločne navštívili aj zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi, absolvovali aktivity, ktoré im pomohli nájsť “uneseného” Kristiána, zahrali si futbal, bedminton a na záver si spolu zasúťažili v pretokoch na plasmacars.
Jedna z lektoriek, Vladimíra Vnenčáková, opisuje kemp aj takto: „Kempy sa niesli v duchu osídľovania Ameriky. Išlo o to, aby sme sa s domorodcami dokázali dorozumieť. Na konci každého dňa sme si kvízom preverili každého účastníka, čo si zapamätal a v poslednom piatkovom kvíze sme si určili víťaza, ktorý si domov odniesol sladkú odmenu.”
Okrem jazykových kempov pre najmenších boli pre starších ponúknuté večerné konverzácie. Tie sa koncom augusta a začiatkom septembra konali vo Face clube každú stredu a štvrtok a ponúkli priestor vyskúšať si angličtinu v praxi. Hlavným cieľom týchto večerných konverzácií bolo prekonať strach a bariéry z anglického jazyka. Konverzovalo sa na rôzne témy, ktoré boli dopĺňané aktivitami a hrami. Všetci zúčastnení sa napokon zhodli, že letné jazykové kempy sa niesli v priateľskom a pohodovom duchu a už teraz sa tešia na ich ďalší ročník.

Už čoskoro Vás budeme informovať aj o ďalších už zrealizovaných projektoch, ktoré boli podporené finančnou čiastkou z participatívneho rozpočtu mesta. Zároveň vás srdečne pozývame na pripravovaný projekt s názvom Hysteri fest, ktorý sa uskutoční už 16. septembra v bývalej kolkárni v Spišskej Belej. Viac info na: Hysteri fest 2017.

Viac fotografií nájdete na: Facebook – FACE CLUB

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X